MEDITATIE maakt je bewust van de wijze waarop je de werkelijkheid interpreteert en hoe dat je zicht op de wereld beperkt. Hoe je tevergeefs je leven onder controle probeert te houden en vaak vastzit in patronen die allang niet meer effectief zijn. In de meditatie kan je je (opnieuw) openstellen voor het wonder dat leven is; met de  openheid voor niet-weten die daarbij hoort. Zonder je af te wenden van je eigen pijn of de pijn in de wereld. Meditatie maakt je bewust van het totaal van je menszijn. Wie je in wezen bent, is anders dan de eigen beperktheid waar je soms in vastzit. Bij meditatie richt je de aandacht naar binnen en breng je je zintuigen tot rust. Je stelt je open voor het wonder dat leven is; met de openheid voor niet-weten die daarbij hoort. Zonder je af te wenden van je eigen pijn of de pijn van de wereld ben je aanwezig in het nu.

Lichaamswerk & Meditatie door Joyce Lakwijk
info@joycelakwijk.nl, 06-12219897

WOENSDAG
17.30 – 18.45 Lichaamswerk & Meditatie
start 8 mei