MEDITATIE maakt ons bewust van de wijze waarop we de werkelijkheid interpreteren en hoe dat ons zicht op de wereld beperkt. Hoe we tevergeefs ons leven onder controle proberen te houden en vaak vastzitten in patronen die allang niet meer effectief zijn. In de meditatie kan je je (opnieuw) openstellen voor het wonder dat leven is; met de  openheid voor niet-weten die daarbij hoort. Zonder je af te wenden van je eigen pijn of de pijn in de wereld. Deze weg gaan kan ontroerend, maar ook heel confronterend zijn en kent zijn eigen hindernissen. Graag ben ik je gids op dit oeroude pad. Mijn autorisatie als zenleraar in de traditie van de Maha Karuna Ch’an werd mij gegeven door Ton Lathouwers.

Meditatie-training door Henny Boswinkel:
henny@boswinkeladvies.com

DONDERDAG 

Najaar 2018 nieuwe reeks
voor beginners en gevorderden
10.45 – 12.00 Meditatie-les 

Data: 13, 20, 27 september, 4, 11 en 18 oktober.  

Kosten 6 lessen € 65, 4 lessen € 50 of losse les € 13
Betaling: NL56 RABO 0181 2268 63 t.n.v. Boswinkel Advies te Zutphen o.v.v. ‘Meditatie-les najaar’.

Inhoudelijke informatie en opgave per mail aan Henny.