MEDITATIE vergroot het inzicht in jezelf. Er bestaan verschillende technieken, stijlen en scholen. ‘Stil zitten’ is een vorm waarbij je waarneemt wat zich aandient en de wijze waarop je daarop reageert. Andere technieken focussen op de ademhaling, op een bepaald voorwerp of op het zingen van mantra’s.

Meditatie-training door Henny Boswinkel:
henny@boswinkeladvies.com

DONDERDAG

10.45 – 12.00 Meditatie-training
19.00 – 20.15 Meditatie-training

Data: 15, 22 maart, 12, 26 april, 17 en 24 mei.

Kosten 6 lessen € 65, 4 lessen € 50 of losse les € 13
Betaling: NL56 RABO 0181 2268 63 t.n.v. Henny Boswinkel te Zutphen o.v.v. ‘meditatie donderdagochtend of donderdagavond’.

Inhoudelijke informatie per mail aan Henny.
Opgeven voor de lessen via mail aan Emmy.